پژوهش های مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران – 2

در ادامه این سری از نوشته ها برخی دیگر از عناوین پژوهش های انجام شده در حوزه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ایران بیان خواهد شد، تا هم کمکی باشد برای محققین عزیز در زمینه شناسایی منابع بیم و … ادامه مطلب

پژوهش های مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران – 1

در این سری از نوشته ها عناوینی از پژوهش های انجام شده در حوزه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ایران بیان خواهد شد، تا هم کمکی باشد برای محققین عزیز در زمینه شناسایی منابع بیم و همچنین مطالعات پژوهشگران … ادامه مطلب