مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین

پروژه طراحی و مدلسازی مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین

 

..

 

..

 

 

طراحی و مدلسازی مجموعه ورزشی جانبازان با زیر بنای 10 هزار متر مربع در 3 طبقه به همراه پارکینگ.

این مجموعه دارای 11 سالن ورزشی می باشد.