زمان بندی

گروه هیراد ارائه دهنده برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی در غالب نرم افزارهای MS Project و یا Primavera برای کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران محترم می باشد.

 

  • all