سازه ویلای کیش

مدل سازی و انیمیشن سازه فلزی ویلایی در جزیره کیش

مدلسازی و اجرا:
مهندس موسوی
مهندس طاهری